XVIII edycja OMJ

Do 17 X należy wysłać do Komitetu Okręgowego rozwiązania zadań eliminacyjnych XVIII Olimpiady Matematycznej Juniorów.  Uczestnicy kółka OMJ w IM UWr powinni przynieść kopie rozwiązań 8 X na pierwsze zajęcia kółka.

3 tygodnie temu