1 dzień temu

Podczas inauguracji roku akademickiego prof. Aleksander Weron - dyrektor Centrum Metod Stochastycznych na PWr odebrał z rąk prezydenta miasta Wrocławską Nagrodę Naukową.

2 tygodnie temu

Jubileuszowy XX Matematyczny Marsz na Orientację wygrały patrole z Wrocławia: młodzików z SP 45, juniorów z SP 66, licealistów z LO 3 i nauczycieli ex aequo z LO 14 i SP LdV. Szczegółowe wyniki będą systematycznie wpisywane tutaj.

2 dni temu

Trwa tydzień noblowski. Codziennie ogłaszane są nazwiska laureatów nagrody w kolejnych dziedzinach.

1 miesiąc temu

8 X zaczynają się zajęcia Międzyszkolnych Kółek Matematy-cznych w IM UWr. Uczestnicy grup olimpijskich (OM i OMJ) obowiązkowo przynoszą kopie rozwiązań zadań z I etapu.

2 miesiące temu

Do 8 X trwa III tura III edycji konkursu internetowego zŁam-i-głowki organizowanego przez Koło Naukowe Matematyki PWr. Pierwsza edycja odbyła się w 2020 pod nazwą "Pirackie Łamigłówki". Konkurs trwa do 29 IX i ma 6 rund.

3 tygodnie temu

Ruszyła kolejna edycja Lig Zadaniowych na Wrocławskim Portalu Matematycznym. Najstarsze działają od 16 lat.

4 miesiące temu

Do 14 X przyjmowane są zgłoszenia szkół do XXI edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj.

1 rok temu

Do 15 X przyjmowane są zgłoszenia na XIV Konferencję Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej "Poszukuję - odkrywam", która odbędzie się w dniach 4-6 XI w Sielpi.

1 tydzień temu

Do 15 X przyjmowane są zapisy na VI Uniwersytecki Obóz Olimpiady Matematycznej organizowany przez IM UWr oraz III i XIV LO Ww, który odbędzie się w dniach 6-10 XI w Lewinie Kłodzkim.

1 miesiąc temu

W dniach 15-16 X odbędzie się na wyjazd dla nauczycieli Matematyczny Sandomierz. Zostały 3 miejsca.

3 tygodnie temu

Do 16 X przyjmowane są zgłoszenia do V edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe z matematyki obronione na WMI UWr w roku akad. 2021/22. Finał konkursu będzie 25 XI.

3 tygodnie temu

Do 17 X należy wysłać do Komitetu Okręgowego rozwiązania zadań eliminacyjnych XVIII Olimpiady Matematycznej Juniorów.  Uczestnicy kółka OMJ w IM UWr powinni przynieść kopie rozwiązań 8 X na pierwsze zajęcia kółka.

3 tygodnie temu

Do 17 X należy wysłać rozwiązania I serii zadań eliminacyjnych LXXIV Olimpiady Matematycznej.

1 tydzień temu

W dniach 19-21 X odbędzie się w Gdyni finał XI edycji konkursu naukowego Explory organizowanego przez FZT.

3 dni temu

Do 20 X przyjmowane są zgłoszenia na seminarium wyjazdowe dla nauczycieli nt. "Mistrzowska geometria" (z symulacją wykładu komowego), które odbędzie się w dniach 18-20 XI w Osadzie "Górski Potok" w Starej Łomnicy.