Międzyszkolne Kółka Matematyczne

W roku szkolnym 2020/2021 FMW we współpracy z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego będzie prowadziła międzyszkolne kółka matematyczne (MKM) dla utalentowanych matematycznie uczniów: Olimpijskie w kategorii juniorów (SP kl. 7-8) i seniorów (szkoły średnie) oraz Matematykę dla myślących w kategorii młodzików (kl. SP 3-5), juniorów (SP kl. 6-8) i seniorów (szkoły średnie). Otwarte będą także zapisy na następujące kółka dla klas 7-8 SP i LO: Lingwistyki Matematycznej, Geometrii Elementarnej, Ciekawej matematyki  oraz niezależne od wieku, otwarte także dla dorosłych Kluby: Matematycznego Origami oraz Shogi. Uczestnicy kółek międzyszkolnych mogą brać udział we wszystkich konkursach, grach miejskich, wycieczkach i obozach matematycznych organizowanych przez FMW (jako reprezentacja MKM). Odpłatność za semestr zajęć wynosi 200 zł płatne na początku każdego semestru. W przypadku zdesperowanej grupy chętnych na dane kółko mniejszej niż 12 osób zajęcia mogą być otworzone przy podniesionej odpłatności. Będzie to każdorazowo ustalone ze zgłoszonymi uczestnikami. Grupa zajęciowa liczy minimalnie 12 a maksymalnie 35 osób. Pierwszeństwo przyjęcia mają dortychczasowi uczestnicy Kółek. W przypadku większej liczby chętnych możliwe jest utworzenie dwóch grup zajeciowych na danym poziomie.

rodzaje kółek

 • Kółka Olimpijskie - wymagają przystąpienia we wrześniu do: na poziomie seniorów - Olimpiady Matematycznej lub na poziomie juniorów -  Olimpiady Matematycznej Juniorów. Na zajęciach rozwiązywane będą zadania przygotowujące do etapu okręgowego odpowiedniej olimpiady.
 • Matematyka dla Myślących - kółka przewidziane są dla uczniów szkół, w których nie odbywają się kółka matematyczne. Celem zajęć jest przestawienie się na inny typ zadań niż standardowe zadania szkolne - rozwijających myślenie, a nie wykorzystujących schematy i algorytmy. Na poziomie młodzików rozwiązywane są zadania i problemy wykraczające poza program matematyki szkolnej, ćwiczące umiejętność obserwowania matematycznych prawidłowości i ich uzasadniania. Na poziomie juniorów rozwiązywane zadania rozwijają umiejętność logicznego myślenia, a nie wykorzystywania utartych schematów. Przygotowują do konkursów matematycznych i do udziału w kółku olimpijskim. Na poziomie seniorów zajęcia skierowane są do uczniów, którzy planują w przyszłości podjęcie studiów na kierunkach, gdzie niezbędna jest matematyka. Na zajęciach rozwiązywane są zadania nietypowe, rozwijające logiczne myślenie i matematyczne techniki a także z poziomu rozszerzonej matury z matematyki. Na te zajęcia mogą też zgłaszać się osoby po maturze, które planują poprawkę matury z matematyki, zmianę kierunku studiów lub ich podjęcie w kolejnym roku akademickim. Celem kursu jest zmniejszenie rozbieżności między umiejętnościami matematycznymi, jakich wymaga się w szkole i na studiach. Osoby, które nie mogą brać udziału w zajęciach, mogą nieodpłatnie, samodzielnie korzystać z materiałów archiwalnych zamieszczonych w Internecie tutaj.
 • Kółko Lingwistyki Matematycznej - przygotowuje w osobnych grupach do udziału w konkursie "Wieża Babel" uczniów klas 7-8 SP oraz licealistów do Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.
 • Kółko Geometrii Elementarnej - przygotowuje uczniów klas 7-8 SP i licealistów do konkursów i olimpiad w zakresie zadań z geometrii syntetycznej, w szczególności do Mistrzostw Polski w Geometrii Elementarnej.
 • Ciekawa matematyka - kółko dla uczniuów z klas 7-8 SP i Licealistów prezentujące bardziej zaawansowane tematy dające szerszy ogląd matematyki, np. liczby zespolone, całki, liczby kardynalne itp.
 • Klub Matematycznego Origami - uczy rozmaitych technik wykonywania modeli matematycznych płaskich i przestrzennych w technice origami, przygotowuje do konkursów origami, w tym do ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Origami "Żuraw".
 • Klub Shogi - na zajęciach w grupach dla poczatkujących i zaawansowanych rozwijane są umiejętności gry w japońskie szachy, uczestnicy mogą brać udział w rozgrywkach Wrocławskiej Ligi Shogi oraz w Mistrzostwach Polski w Shogi.

zapisy na kółka

 • Na wszystkie kółka obowiązuje rejestracja za pomocą formularza on-line.
 • Do każdej grupy obowiązują limity zapisów (ze względu na przepisy sanitarne). Pierwszeństwo przyjęcia mają dotychczasowi uczestnicy Kółek.
 • Zapisanie na listę uczestników nie jest jednoznaczne z przyjęciem na Kółko. O przyjęciu oraz terminie i miejscu pierwszych zajęć zapisane osoby zostaną poinformowane mejlowo.
 • Pierwsze spotkanie jest bezpłatne. W trakcie semestru można zmieniać przynależność do Kółka (w miarę wolnych miejsc).
 • Kółka odbywają się w okresie od października do czerwca w wymiarze 32 godzin dydaktycznych w semestrze (o ile na dane kółko zbierze się grupa min. 12 osób).
 • Propozycje terminów spotkań albo zostały już podane, albo będą ustalone z zapisanymi osobami w terminie późniejszym.
 • Tradycyjnie kółka spotykają się w co drugą sobotę w godz. 10-13 (4 godziny lekcyjne), ale jesli na dane kółko zbierze się grupa uczestników z Wrocławia, zajęcia mogą odbywać się w raz tygodniu w dzień powszedniu w godz. 16:30-18.
 • Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Matematycznym UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, tel. na portiernię 713757414.

odpłatność

Pierwsze zajęcia mają charakter pokazowy i są bezpłatne. Wpłat należy dokonać przed terminem kolejnych zajęć na podane niżej konto Fundacji. W uzasadnionych wypadkach odpłatność może ulec obniżeniu na wniosek rodzica lub nauczyciela.

Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
w treści należy wpisać: darowizna na cele statutowe + imię i nazwisko ucznia

kontakt

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Mikołajczyk mejlowo pod adresem mikolaj@math.uni.wroc.pl lub telefonicznie pod numerami 71 3361085 albo 71 3757416.

 

harmonogramy spotkań

 • Kółko olimpijskie - juniorzy (tylko uczniowie startujący w OMJ)
  prowadzący: Dawid MIGACZ (student IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala EM (limit 27 osób)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10-13
  harmonogram spotkań: 17.10,  24.10, 7.11, 21.11, 28.11, 12.12, 19.12, 9.01
  obóz: 13-15 XI 2020
   
 • Kółko olimpijskie - seniorzy (tylko uczniowie przygotowujący się do OM)
  prowadzący: Michał DYMOWSKI (student IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 605 (limit 24 osoby)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10-13
  harmonogram spotkań: 10.10, 17.10, 14.11, 21.11, 5.12, 12.12, 9.01, 16.01
  obóz: ???
   
 • Matematyka dla Myślących - młodzicy (kl. 3-5 SP)
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (pracownik IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 601 (limit 24 osoby)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9-12 lub 13-16
  harmonogram spotkań: 10.10, 17.10, 7.11, 21.11, 5.12, 12.12, 9.01, 16.01
  obóz: VI 2021
   
 • Matematyka dla Myślących - juniorzy (kl. 6-8 SP)
  prowadzący: Michał ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr i III LO Wrocław)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala HS (limit 35 osób)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9-12 lub 13-16
  harmonogram spotkań: 10.10, 24.10, 7.11, 21.11, 5.12, 12.12, 9.01, 16.01
  obóz: 13-15 XI 2020
   
 • Matematyka dla Myślących - seniorzy (szkoły średnie)
  prowadzący: Stanisław ŁAPICKI (absolwent III LO, student IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala A (limit 21 osób)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10-13
  harmonogram spotkań: 26.09, 10.10, 7.11, 14.11, 28.11, 5.12, 19.12, 9.01
  obóz: III 2021, VI 2021
   
 • Ciekawa matematyka (kl. 7-8 SP i szkoła średnia)
  prowadzący: Dawid MIGACZ (student IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 605 (limit 24 osoby)
  termin: poniedziałek, godz. 17-18:30
  obóz: 13-15 XI 2020
   
 • Kółko Lingwistyki Matematycznej (kl. 7-8 SP i szkoła średnia)
  prowadzący: Michał ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr, nauczyciel w III LO)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 605 (limit 24 osoby)
  termin: czwartek, godz. 17:00-18:30
   
 • Klub Shogi (zajęcia otwarte dla wszystkich)
  prowadzący: Dawid PARADOWSKI (Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej Nami)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 607 (limit 13 osób)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 11-14
  harmonogram spotkań: 17.10, 24.10, 7.11, 21.11, 5.12, 19.12, 9.01, 16.01
   
 • Kółko Geometrii Elementarnej (kl. 7-8 SP i szkoła średnia)
  prowadzący: Stefan MIZIA (nauczyciel w III LO Wrocław)
  miejsce: Instytut Matematyczny, pl. Grunwaldzki 2/4, sala ???
  termin:
  harmonogram spotkań:
   
 • Kółko Matematycznego Origami (zajęcia otwarte dla wszystkich)
  prowadzący: Sylwia SZCZĘSNA-CICHOŃ (nauczycielka w SP 107 Wrocław)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala ???
  termin:
  harmonogram spotkań:

   

 • Kółko rachunków na sorobanie (dla SP)
  prowadzący: Agata MAZUR (nauczycielka w III LO)
 • Kółko strategicznych gier planszowych
  prowadzący: Sylwia SZCZĘSNA-CICHOŃ (nauczycielka w SP 107 Wrocław)
 • Kółko matematyczne po angielsku
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (pracownik IM UWr)
 • Kółko matematyczne po niemiecku
  prowadzący: Michał ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr, nauczyciel w III LO)
 • Kółko matematyczne po francusku
  prowadzący: Renata BOSZKO (nauczycielka matematyki)
 • Kółko matematyczne po hiszpańsku
  prowadzący: Olga MIKOŁAJCZYK-ŁADO (nauczycielka matematyki w V LO)
 • Kółko matematyczne po rosyjsku
  prowadzący: STEFAN MIZIA (nauczyciel matematyki w III LO)

 

Informacje o innych kółkach matematycznych prowadzonych we Wrocławiu: