Poznajemy Matematyczną Europę

Projekt jest realizowany od 2008 roku. Jest to seria wakacyjnych lub weekendowych (tanich!) wyjazdów dla nauczycieli z dolnośląskich szkół i ich rodzin oraz studentów matematyki do miejsc o ciekawych matematycznych konotacjach na terenie Europy (na razie!). O dofinansowanie wyjazdów można się ubiegać z funduszu na doskonalenie nauczycieli w macierzystej szkole.

kolejność rekrutacji

Pierwszeństwo na liście zgłoszeń mają (w podanej kolejności)
wraz z osobami towarzyszącymi:

  • uczestnicy poprzednich wyjazdów (w kolejności ich liczby)
  • uczestnicy seminarium wyjazdowego DMM
  • pozostali nauczyciele ze szkół uczestniczących w DMM
  • uczestnicy seminarium I3
  • nauczyciele matematyki z regionu
  • nauczyciele matematyki spoza regionu
  • nauczyciele niematematyki.

zrealizowane wyjazdy

 

najbliższe wyjazdy

  • Matematyczna Persja
  • Matematyczny Azerbejdżan
  • Matematyczny Kazachstan
  • Matematyczna Malta
  • Matematyczne Bałkany
  • Matematyczny Nippon
  • Matematyczna Lombardia i Piemont
  • Matematyczne Trójmiasto Podkarpackie
  • Matematyczna Ukraina
  • Matematyczny Kitaj
  • Matematyczny Konstantynopol
  • Matematyczne Indie
  • Matematyczna Turcja

planowane później

  • Matematyczna Mongolia
  • Matematyczny Krym
  • Matematyczna Syberia
  • Matematyczna Wołoszczyzna
  • Matematyczna Mołdawia
  • Matematyczna Itaka
  • Matematyczny Babilon
  • Matematyczny Egipt
  • Matematyczna Katalonia
  • Matematyczne Lazurowe Wybrzeże
  • Matematyczna Iberia
  • Matematyczna Helvetia
  • Matematyczna Andaluzja
  • Matematyczny Albion
  • Matematyczna Szkocja
  • Matematyczne Mediteranium
  • Matematyczny Jukatan
  • Matematyczny Tybet