Konkurs Prac Uczniowskich

Do 30 IV można nadsyłać prace na XLII Konkurs Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego organizowany przez miesięcznik "Delta". Adresatami konkursu są uczniowie wszystkich typów szkół (w tym klasy VII i VIII SP), którzy napiszą własną, oryginalą pracę matematyczną. Propozycje tematów, lista laureatów, wyniki niektórych prac i szczegółowy regulamin można znaleźć na stronie konkursu.

1 rok temu