Na Wieży Matematycznej

2 tygodnie temu

Do 15 II na Wieży Matematycznej UWr będzie czynna wystawa doktorantki wrocławskiej ASP Charlotte Biszewski pt. Harmonics.

Etap okręgowy OMJ

2 miesiące temu

15 I rozegrane będą zawody okręgowe XVII Olimpiady Matematycznej Juniorów.

Szkoła Matematyki Poglądowej

3 miesiące temu

W dniach 18-21 II odbędzie się LXIV Szkoła Matematyki Poglądowej nt. "Problemy otwarte i hipotezy".

Konferencja MCAW

1 miesiąc temu

W dniach 1-3 VII w Petersburgu jako impreza satelitarna ICM odbędzie się konferencja dotycząca działalności kółek matematycznych na świecie (Mathematical Circles around the World).

Międzynarodowy Kongres Matematyczny

1 miesiąc temu

W dniach 6-14 VII odbędzie się w Petersburgu Międzynarodowy Kongres Matematyczny.

Math Online Problem Solving

7 miesięcy temu

Zapraszamy do oglądania kanału na Twitchu, w którym w każdy wtorek w godz. 17-18 i 18:30-19:30 Adam Dzedzej (UG) rozwiązuje zadania z rozmaitych konkursów matematycznych. Nagrania prowadzone są w języku angielskim, wstęp jest bezpłatny.

Stanowisko Rady FMW

1 rok temu

Rada Fundacji stoi na stanowisku, że akcje, imprezy i spotkania organizowane pod patronatem FMW powinny być, zgodnie z ideą uniwersytetu, otwarte dla wszystkich.

50 lat Kursu

9 miesięcy temu

W roku szkolnym 2020/21 wypadła jubileuszowa 50 edycja Korespondencyjnego Kursu Przygotowawczego z Matematyki dla uczniów szkół średnich prowadzonego początkowo przez PW i PWr, a od 1999 kontynuowanego wyłącznie przez PWr.

Wrocław w rankingu szkół

9 miesięcy temu

W ogólnopolskim rankingu szkół średnich czołowe miejsca zajęły po raz kolejny wrocławskie licea nr XIV (5 m) i III (9 m).

Laureat nagrody Duszenki

1 rok temu

Laureatem VI edycji nagrody im. Kamila Duszenki za rok 2020 został Camille Horbez z Uniwersytetu Paris-Sud. Zajmuje się geometryczną teorią grup, w 2022 r. współorganizuje semestr badawczy w Instytucie Henri Poincarégo. Jest zaangażowany w działania edukacyjne - prowadzi warsztaty matematyczne dla licaelistów. Jego hobby to gra na flecie barokowym.

Laureatka nagrody Duszenki

2 lata temu

Laureatką V edycji nagrody im. Kamila Duszenki za rok 2019 została Kathryn Mann z Brown University w Providence (USA).

Sympozjum nt. liczenia w pamięci

1 rok temu

W VIII 2022? w Centrum Sztuk Magicznych w Nottulm-Appelhülsen (Niemcy) odbędzie się sympozjum nt. "Past, Presence and Future of Stage Mental Calculation". Jest to impreza towarzysząca IX Mistrzostwom Świata w Liczeniu. Osoby zainteresowane udziałem w sympozjum powinny wysłać zgłoszenie na adres info@recordholders.org. Mile widziane są propozycje wygłoszenia odczytu.

Banach Prize

5 miesięcy temu

Do 15 V można przesyłać do PTM zgłoszenia do Międzynarodowej Nagroda im. Stefana Banacha za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych.

Zmarł Edmund Puczyłowski

3 dni temu

19 X zmarł prof. Edmund Puczyłowski (UW) - inicjator powstania OMJ, 1998-2007 przewodnicący KG OM, popularyzator matematyki. Pogrzeb odbył sie 23 X w Białymstoku.

Konferencja SEM

4 tygodnie temu

W dniach 22-24 X w Żerkowie odbędzie się XIII Konferencja Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej "Kalejdoskop matematyczny". W programie są dwa wykłady Małgorzaty Mikołajczyk (IM UWr).

Strony