Konkursy z lingwistyki matematycznej

XVI Wrocławski Maraton Językoznawczy

Konkurs dla licealistów rozgrywany w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki od roku 2004.

organizator
prof. Leszek Berezowski
Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kuźnicza 22, 50-138 Wrocław, sale 207, 208, czytelnia
tel. 71 37 52 439,  e-mail: maraton.ifa@gmail.com

zapisy mejlowe do 18 IX 2019
konkurs: 24 IX 2019, godz. 10.00-12.30

więcej informacji: Wrocławski Portal Matematyczny

 

XV Wieża Babel

Otwarty konkurs lingwistyczny dla szkół podstawowych rozgrywany od roku 2005.
organizator: Fundacja Matematyków Wrocławskich
Więcej informacji (z harmonogramem na bieżący rok szkolny) w menu po lewej.

 

XIX Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Ogólnopolskie zawody dla szkół średnich w Polsce rozgrywane od 2004 roku (początkowo jako część Olimpiady Literatury i Języka Polskiego), a od 2005 jako zawody otwarte.
organizator: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
Więcej informacji (z harmonogramem na bieżący rok szkolny) w menu po lewej.

 

Olimpiada Lingwistyczna Online

Zawody Olimpiady Lingwistycznej Online odbyły się po raz pierwszy w roku 2018/19. Od roku 2019/20 zadania dostępne są m.in. w języku polskim.
 

Letnia Szkoła Lingwistyki

Organizowana od 2001 roku, od 2021 językiem wykładowym jest angielski. XX Letnia Szkoła Lingwistyki odbędzie się w Narwoujściu (Estonia), w dniach 28 VII - 6 VIII 2021. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 VI. Organizatorzy Olimpiady Lingwistyki Matematycznej nie uczestniczą w organizacji LSL, ale w razie zapotrzebowania mogą pośredniczyć w zapewnieniu uczestnikom z Polski opieki podczas podróży i pobytu w Estonii.