Stypendia ministra dla młodych

31 XII mija termin składania wniosków w nowej edycji konkursu na stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności badawczej.

W poprzednich latach laureatami stypendiów zostali wrocławscy matematycy:

  • 2022 (trzy z pięciu stypendiów w dziedzinie nauk ścisłych dla pracowników IM UWr): Agnieszka Hejna (absolwentki XIV LO Ww), Michał Marcinkowski (absolwenta III LO Ww), Grzegorz Świderski (absolwent I LO Racibórz)
  • 2021 - Bartosz Bednarczyk - doktorant na WMI UWr, absolwent LO w Strzelcach Opolskich.
4 miesiące temu