Seminarium I^3

15 XII (czwartek) o godz. 17 w sali 601 IM UWr na seminarium I3 (I3 = Inspiracja * Indywidualizacja * Interdyscyplinarność) odbędzie się spotkanie z Özlem Beyarslan (Şirince, Turcja) i Piotrem Kowalskim (IM UWr) poświęcone Matematycznej wiosce Alego Nesina (nagroda Lilavati 2018).

1 tydzień temu