Olimpiada Juniorów

7 XII o godz. 10 w sali HS IM UWr odbędą się otwarte warsztaty dla uczniów przygotowujące do Olimpiady Matematycznej Juniorów. Zajęcia prowadzi dr Jarosław Wróblewski.

11 I w I(M UWr odbędą się zawody okręgowe XV Olimpiady Matematycznej Juniorów. Uczestników OMJ zapraszamy też na zajęcia matematycznego kółka olimpijskiego w soboty.

 

8 miesięcy temu