Náboj

11 XII odbędą się w trybie zdalnym zawody VI edycji międzynarodowego konkursu Naboj dla szkół średnich (w kategoriach Junior i Senior). W tym roku dopuszczona jest też kategoria Open (5-osobowe drużyny bez restrykcji dotyczących wieku czy szkoły).

3 tygodnie temu