LXXII Olimpiada Matematyczna

W dniach 12-13 II w IM UWr odbędą się zawody okręgowe LXXII Olimpiady Matematycznej.

2 miesiące temu