LXXII Olimpiada Matematyczna

Do 30 IX należy wysłać do RKO rozwiązania I serii zadań z etapu eliminacyjnego LXXII Olimpiady Matematycznej.

2 miesiące temu