Międzyszkolne Kółka Matematyczne

UWAGA! Zajęcia wszystkich kółek w IM UWr są odwołane do końca roku szkolnego. O sposobie rozliczenia z FMW uczestnicy zostali poinfirmowani mejlowo. Zapisy na kolejny rok szkolny zaczną się we wrześniu 2020.

 

W roku szkolnym 2019/20 FMW we współpracy z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego będzie prowadziła międzyszkolne kółka matematyczne (MKM) dla utalentowanych matematycznie uczniów: Olimpijskie w kategorii juniorów (SP kl. 7-8) i seniorów (szkoły średnie) oraz Matematykę dla myślących w kategorii młodzików (kl. SP 3-5), juniorów (SP kl. 6-8) i seniorów (szkoły średnie). Otwarte będą także zapisy na następujące kółka: Lingwistyki Matematycznej, Geometrii Elementarnej, Matematycznego Origami i Klubu Shogi (niezależne od wieku, otwarte także dla dorosłych).

Uczestnicy kółek międzyszkolnych mogą brać udział we wszystkich konkursach, grach miejskich, wycieczkach i obozach matematycznych organizowanych przez FMW (jako reprezentacja MKM). Odpłatność za semestr zajęć wynosi 200 zł płatne na początku każdego semestru (z wyjatkiem zajęć otwieranych w mniejszych grupach, gdzie odpłatnosć jest ustalana z zainteresowanymi osobami). Nowi uczestnicy kółek na pierwsze zajęcia mogą przyjść bezpłatnie. W przypadku zdesperowanej grupy chętnych na dane kółko mniejszej niż 12 osób zajęcia mogą być otworzone przy podniesionej odpłatności. Będzie to każdorazowo ustalone ze zgłoszonymi uczestnikami.

Grupa zajęciowa liczy minimalnie 12 osób, a maksymalnie 24 osoby. W przypadku większej liczby chętnych możliwe jest wydzielenie z danego kółka drugiej grupy (zajecia raz w tygodniu, w dzień powszedni, w godz. 16-17:30).

rodzaje kółek

 • Kółka Olimpijskie - wymagają przystąpienia we wrześniu do: na poziomie seniorów - Olimpiady Matematycznej lub na poziomie juniorów -  Olimpiady Matematycznej Juniorów. Na zajęciach rozwiązywane będą zadania z poprzednich edycji olimpiad.
 • Ciekawa matematyka - kółko dla uczniów klas 8 SP i szkół średnich prezentujące bardziej zaawansowane tematy dające szerszy ogląd matematyki, np. liczby zespolone, całki, liczby kardynalne itp.
 • Matematyka dla Myślących - kółka przewidziane są dla uczniów szkół, w których nie odbywają się kółka matematyczne. Celem zajęć jest przestawienie się na inny typ zadań niż standardowe zadania szkolne - rozwijających myślenie, a nie wykorzystujących schematy i algorytmy. Na poziomie młodzików rozwiązywane są zadania i problemy wykraczające poza program matematyki szkolnej, ćwiczące umiejętność obserwowania matematycznych prawidłowości i ich uzasadniania. Na poziomie juniorów rozwiązywane zadania rozwijają umiejętność logicznego myślenia, a nie wykorzystywania utartych schematów. Przygotowują do konkursów matematycznych i do udziału w kółku olimpijskim. Na poziomie seniorów zajęcia skierowane są do uczniów, którzy planują w przyszłości podjęcie studiów na kierunkach, gdzie niezbędna jest matematyka. Na zajęciach rozwiązywane są zadania nietypowe, rozwijające logiczne myślenie i matematyczne techniki a także z poziomu rozszerzonej matury z matematyki. Na te zajęcia mogą też zgłaszać się osoby po maturze, które planują poprawkę matury z matematyki, zmianę kierunku studiów lub ich podjęcie w kolejnym roku akademickim. Celem kursu jest zmniejszenie rozbieżności między umiejętnościami matematycznymi, jakich wymaga się w szkole i na studiach. Osoby, które nie mogą brać udziału w zajęciach, mogą nieodpłatnie, samodzielnie korzystać z materiałów archiwalnych zamieszczonych w Internecie tutaj.
 • Kółko Lingwistyki Matematycznej - przygotowuje w osobnych grupach do udziału w konkursie "Wieża Babel" dla uczniów szkół podstawowych oraz do Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.
 • Kółko Geometrii Elementarnej - przygotowuje do konkursów i olimpiad w zakresie zadań z geometrii syntetycznej, w szczególności do Mistrzostw Polski w Geometrii Elementarnej.
 • Kółko Matematycznego Origami - uczy rozmaitych technik wykonywania modeli matematycznych płaskich i przestrzennych w technice origami, przygotowuje do konkursów origami, w tym do ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Origami "Żuraw".
 • Klub Shogi - na zajęciach w grupach dla poczatkujących i zaawansowanych rozwijane są umiejętności gry w japońskie szachy, uczestnicy mogą brać udział w rozgrywkach Wrocławskiej Ligi Shogi oraz w Mistrzostwach Polski w Shogi.

zapisy na kółka

Na wszystkie kółka obowiązuje rejestracja za pomocą formularza on-line. Aktualne listy zgłoszeń będą wywieszone tutaj. Zajęcia rozpoczną się w październiku pod warunkiem zebrania odpowiednio dużej grupy uczestników na dane kółko. O zebraniu grupy i rozpoczęciu zajęć zgłoszone osoby zostaną poinformowane mejlowo. Harmonogram spotkań danego kółka zostanie podany pod koniec września. Tradycyjnie kółka spotykają się w co drugą sobotę w godz. 10-13 (4 godziny lekcyjne). Jesli na dane kółko zbierze się grupa uczestników z Wrocławia, zajęcia mogą odbywać się w raz tygodniu w dzień powszedniu w godz. 16:30-18. Zajęcia odbywają się w Instytucie Matematycznym UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, tel. na portiernię 713757414.

odpłatność

Pierwsze zajęcia w semestrze dla nowych (ale zapisanych!) uczestników mają charakter pokazowy i są bezpłatne. Wpłat należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć na podane niżej konto Fundacji. W uzasadnionych wypadkach odpłatność może ulec obniżeniu na wniosek rodzica lub nauczyciela. 

Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
z dopiskiem: darowizna na cele statutowe + imię i nazwisko ucznia

kontakt

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Mikołajczyk mejlowo pod adresem mikolaj@math.uni.wroc.pl lub telefonicznie pod numerami 71 3361085 albo 71 3757416.

 

harmonogramy spotkań

 • Kółko olimpijskie - juniorzy (klasy VII-VIII SP)
  prowadzący: Dawid MIGACZ (student IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 606
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  harmonogram spotkań: 29 II, 14 III, 18 IV, 25 IV, 9 V, 23 V, 6 VI, 13 VI
  obóz: 20-24 VI 2020
   
 • Kółko olimpijskie - seniorzy (szkoły średnie)
  prowadzący: Michał DYMOWSKI (student IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 607
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  opłata w semestrze letnim: 300 zł
  harmonogram spotkań: 14 III, 21 III, 4 IV, 18 IV, 2 V, 16 V, 30 V, 13 VI
  obóz: 2-6 III 2020, 20-24 VI 2020
   
 • Ciekawa matematyka (szkoła podstawowa kl. 8 i szkoła średnia)
  prowadzący: Dawid MIGACZ (student IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 711
  termin: czwartki godz. 17:00-18:30 (16 spotkań w semestrze)
   
 • Matematyka dla Myślących - młodzicy (szkoła podstawowa kl. III, IV, V)
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK(pracownik IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 605
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9:00-12:00 oraz 13:00-16:00
  harmonogram spotkań: 14 III, 4 IV, 18 IV, 25 IV, 16 V, 23 V, 30 V, 6 VI
  obóz: 20-24 VI 2020
   
 • Matematyka dla Myślących - juniorzy (szkoła podstawowa kl. VI, VII, VIII)
  prowadzący: Michał ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr i III LO Wrocław)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala A
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9:00-12:00 oraz 13:00-16:00
  harmonogram spotkań: 29 II, 14 III, 4 IV, 25 IV, 16 V, 23 V, 30 V, 6 VI
  obóz: 20-24 VI 2020
   
 • Matematyka dla Myślących - seniorzy (szkoły średnie i starsi)
  prowadzący: Stanisław ŁAPICKI (absolwent III LO, student IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 602
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  opłata w semestrze letnim: 300 zł
  harmonogram spotkań: 29 II, 14 III, 21 III, 4 IV, 18 IV, 9 V, 23 V, 6 VI
  obóz: 2-6 III 2020, 20-24 VI 2020
   
 • Klub Shogi
  prowadzący: 
  Dawid PARADOWSKI (Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej Nami)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 711
  odpłatność: 200 zł/sem lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu godz. 11:00-14:00
  harmonogram spotkań: 14 III, 21 III, 4 IV, 18 IV, 9 V, 23 V, 6 VI, 20 VI

 

Te kółka w roku szkolnym 2019/2020 nie będą otworzone:

 • Kółko Lingwistyki Matematycznej
  prowadzący: Michał ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr, nauczyciel w III LO)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 607
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  harmonogram spotkań: na razie za mało chętnych
   
 • Kółko Geometrii Elementarnej
  prowadzący: Stefan MIZIA (nauczyciel w III LO Wrocław)
  miejsce: Instytut Matematyczny, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 606
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  harmonogram spotkań: na razie za mało chętnych
   
 • Kółko Matematycznego Origami
  prowadzący: Sylwia SZCZĘSNA-CICHOŃ (nauczycielka w SP 107 Wrocław)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 601
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  harmonogram spotkań: na razie za mało chętnych
   
 • Kółko rachunków na sorobanie (dla SP)
  prowadzący: Agata MAZUR (nauczycielka w III LO)
 • Kółko strategicznych gier planszowych
  prowadzący: Sylwia SZCZĘSNA-CICHOŃ (nauczycielka w SP 107 Wrocław)
 • Kółko matematyczne po angielsku
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (pracownik IM UWr)
 • Kółko matematyczne po niemiecku
  prowadzący: Michał ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr, nauczyciel w III LO)
 • Kółko matematyczne po francusku
  prowadzący: Renata BOSZKO (nauczycielka matematyki)
 • Kółko matematyczne po hiszpańsku
  prowadzący: Olga MIKOŁAJCZYK-ŁADO (nauczycielka matematyki w V LO)
 • Kółko matematyczne po rosyjsku
  prowadzący: STEFAN MIZIA (nauczyciel matematyki w III LO)

 

Informacje o innych kółkach matematycznych prowadzonych we Wrocławiu: