Zgłoszenie do Memoriału Urszuli Marciniak - zawodnik indywidualny