Plan zajęć NMNM7

Kurs trwa 210 godzin i 2 godziny zajęć organizacyjnych (rozpoczęcie i zakończenie kursu). Zatem składa się z 26,5 zjazdów po 8 godzin zajęć.

zaplanowane terminy zjazdów

semestr zimowy 2012/13

  • wrzesień: 29-30
  • październik: 13-14, 27-28
  • listopad: 17-18, 24-25

semestr letni 2011/12

  • luty: 25
  • marzec: 4, 24, 31
  • kwiecień: 1
  • maj:12-13, 26-27
  • czerwiec 2-3, 16-17
  • lipiec 6-8

zrealizowano godzin: 208            pozostało do realizacji: 2 

plan zajęć

O ile nie podano inaczej, zajęcia odbywają się w sali 607.

SEMESTR ZIMOWY 2012/13

XVII zjazd 29 IX 2012 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:15 Konstruowanie zadań (2/10) Marek Zakrzewski
10:25-11:55 Metody aktywizujące (6/20) Agata Hoffmann
12:20-13:50 Metody aktywizujące (8/20)  Agata Hoffmann
14:00-15:30 Praca z uczniem zdolnym (12/20)
Geometria elementarna
Stefan Mizia

XVIII zjazd 30 IX 2012 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:15 Komputer w pracy nauczyciela (2/20) s. 602 Krzysztof Omiljanowski
10:25-11:55 Komputer w pracy nauczyciela (4/20) s. 602 Krzysztof Omiljanowski 
12:20-13:50 Nauczanie metodą projektu i webquest (2/20) Małgorzata Mikołajczyk
14:00-15:30 Nauczanie metodą projektu i webquest (4/20)  Małgorzata Mikołajczyk 

XIX zjazd 13 X 2012 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:15 Metody aktywizujące (10/20) Agata Hoffmann
10:25-11:55 Metody aktywizujące (12/20) Agata Hoffmann
12:20-13:50 Historia matematyki na lekcjach matematyki (14/20) Adam Morawiec
14:00-15:30 Praca z uczniem zdolnym (14/20)
Geometria elementarna
Stefan Mizia

XX zjazd 14 X 2012 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:15 Komputer w pracy nauczyciela (6/20) s. 602 Krzysztof Omiljanowski 
10:25-11:55 Komputer w pracy nauczyciela (8/20) s. 417 Krzysztof Omiljanowski 
12:20-13:50 Nauczanie metodą projektu i webquest (6/20) Małgorzata Mikołajczyk
14:00-15:30 Nauczanie metodą projektu i webquest (8/20) Małgorzata Mikołajczyk 

XXI zjazd 27 X 2012 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:15 Konstruowanie zadań (4/10) Marek Zakrzewski
10:25-11:55 Konstruowanie zadań (6/10)
zaliczenie połówkowe
Marek Zakrzewski
12:20-13:50 Metody aktywizujące (14/20) Agata Hoffmann
14:00-15:30 Metody aktywizujące (16/20)  Agata Hoffmann

XXII zjazd 28 X 2012 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:15 Komputer w pracy nauczyciela (10/20) s. 417 Krzysztof Omiljanowski 
10:25-11:55 Komputer w pracy nauczyciela (12/20) s. 417 Krzysztof Omiljanowski 
12:20-13:50 Nauczanie metodą projektu i webquest (10/20) Małgorzata Mikołajczyk
14:00-15:30 Nauczanie metodą projektu i webquest (12/20) Małgorzata Mikołajczyk

XXIII zjazd 17 XI 2012 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:15 Praca z uczniem zdolnym (16/18)
Geometria elementarna
Stefan Mizia
10:30-12:00 Praca z uczniem zdolnym (18/18) s. 605
Geometria elementarna
zaliczenie połówkowe
Stefan Mizia
12:20-13:50 Komputer w pracy nauczyciela (14/20) s. 416 TI Michał Śliwiński
14:00-15:30 Nauczanie metodą projektu i webquest (14/20) s. 416 TI Michał Śliwiński

XXIV zjazd 18 XI 2012 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:15 Metody aktywizujące (18/20) Agata Hoffmann
10:25-11:55 Metody aktywizujące (20/20)
zaliczenie przedmiotu
Agata Hoffmann
12:20-13:50 Historia matematyki na lekcjach matematyki (16/20) Adam Morawiec
14:00-15:30 Historia matematyki na lekcjach matematyki (18/20)
zaliczenie przedmiotu
Adam Morawiec

XXV zjazd 24 XI 2012 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:00 Konstruowanie zadań (8/10)
Zadania rozwijające myślenie
Małgorzata Mikołajczyk
10:15-11:45 Praca z uczniem zdolnym (20/20) s. HS
Rachunki, rozumowania, wyobraźnia, zastosowania
zaliczenie przedmiotu
Marek Zakrzewski
12:00-13:45 Konstruowanie zadań (10/10)
Zadania testowe
zaliczenie przedmiotu
Małgorzata Mikołajczyk
14:00-15:30 Komputer w pracy nauczyciela (16/20) s. 417 Krzysztof Omiljanowski
15:40-17:10 Nauczanie metodą projektu i webquest (16/20)
Prezentacje
Małgorzata Mikołajczyk

XXVI zjazd 25 XI 2012 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:15 Komputer w pracy nauczyciela s. 417 (18/20) Krzysztof Omiljanowski
10:25-11:55 Komputer w pracy nauczyciela s. 417 (20/20)
zaliczenie przedmiotu
Krzysztof Omiljanowski
12:20-13:50 Nauczanie metodą projektu i webquest (18/20)
Prezentacje
Małgorzata Mikołajczyk
14:00-15:30 Nauczanie metodą projektu i webquest (20/20)
zaliczenie przedmiotu
Małgorzata Mikołajczyk

XXVII zjazd 19 stycznia 2013 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
10:15-11:45 Historia matematyki na lekcjach matematyki (20/20) s. HS
Lwowska i wrocławska szkoła matematyczna
Roman Duda
12:00-12:30 Rozdanie dyplomów, uroczyste zakończenie studiów s. HS  

SEMESTR LETNI 2011/12

I zjazd 25 II 2012 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:15-10:15 Spotkanie informacyjne, ustalenie harmonogramu zjazdów, zebranie dokumentów (1/2) Małgorzata Mikołajczyk
10:15-11:45 Praca z uczniem zdolnym (2/20)
Popularyzacja matematyki - wykład "Po co nam aksjomaty?"
Włodzimierz Charatonik
12:00-13:45 Kalkulatory graficzne (2/20)
Zapoznanie się ze sprzętem
Michał Śliwiński
14:00-15:30 Historia matematyki na lekcjach matematyki (2/20)
Maszyny liczące - pokaz, zwiedzanie wystawy
Adam Morawiec

II zjazd  4 III (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Kalkulatory graficzne (4/20)
Podstawowe operacje, reprezentacja liczb
Michał Śliwiński
10:45-12:15 Ekonomia na lekcjach matematyki (2/20)
Gra symulacyjna "Przedsiębiorczość"
Michał Śliwiński
12:30-14:00 Ekonomia na lekcjach matematyki (4/20)
Giełda Papierów Wartościowych
Paweł Kisowski
14:15-15:45 Historia matematyki na lekcjach matematyki (4/20)
Jak liczono dawniej, a jak liczymy dziś?
Adam Morawiec

III zjazd  24 III (sobota)

godzina przedmiot prowadzący 9:00-10:30 Kalkulatory graficzne (6/20)
Wykresy funkcji, dynamiczna zmiana parametrów Michał Śliwiński 10:45-12:15 Ekonomia na lekcjach matematyki (6/20)
Podatek Belki Paweł Kisowski 12:30-14:00 Metody statystyki w szkole (2/20)
Elementy statystyki w programach szkolnych. Prezentacja wykładu Hansa Roslinga Andrzej Dąbrowski 14:15-15:45 Praca z uczniem słabym (2/20)
Przyczyny trudności i niepowodzeń w uczeniu się matematyki Elżbieta Kalinowska

IV zjazd  31 III (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:00 Praca z uczniem słabym (3/20)
Jak uczyć myślenia?
Małgorzata Mikołajczyk
10:15-11:45 Ekonomia na lekcjach matematyki (8/20)
Utrzymać ryzyko w ryzach
Paweł Kawa
12:00-12:30 Praca z uczniem słabym (4/20)
Jak uczyć myślenia?
Małgorzata Mikołajczyk
12:30-14:00 Metody statystyki w szkole (4/20)
Grafika statystyczna
Andrzej Dąbrowski
14:15-15:45 Metody statystyki w szkole (6/20)
Grafika statystyczna
Andrzej Dąbrowski

V zjazd  1 IV (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Metody statystyki w szkole (8/20)
Jak nie kłamać za pomocą statystyki?
Andrzej Dąbrowski
10:45-12:15 Ekonomia na lekcjach matematyki (10/20)
Kursy walut i średnie kursy walut
Paweł Kisowski
12:30-14:00 Kalkulatory graficzne (8/20)
Równania parametryczne, współrzędne biegunowe, wielokąty gwiaździste
Michał Śliwiński
14:15-15:45 Nauczanie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (2/10)
Po co komputer na matematyce?
Michał Śliwiński 

VI zjazd  12 V (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:15 Metody statystyki w szkole (10/20)
Co kryją w sobie dane?
Andrzej Dąbrowski
10:30-12:00 Ocenianie holistyczne (2/10)
Co i jak oceniamy - prawo i praktyka
Agata Hoffmann
12:15-13:45 Praca z uczniem słabym (6/20)
Rozpoznawanie trudności w uczeniu się matematyki
Elżbieta Kalinowska
14:00-15:30 Kalkulatory graficzne (10/20)
Obróbka danych statystycznych
Michał Śliwiński 

VII zjazd  13 V (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:15 Metody statystyki w szkole (12/20)
Dane w tabelach
Andrzej Dąbrowski
10:30-12:00 Ocenianie holistyczne (4/10)
Tendencje w ocenianiu - podejścia intuicyjne, analityczne i holistyczne
Agata Hoffmann
12:15-13:45 Praca z uczniem słabym (8/20)
Narzędzia diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się matematyki
Elżbieta Kalinowska
14:00-15:30 Kalkulatory graficzne (12/20)
Sprawdzian na półmetku
Michał Śliwiński

VIII zjazd  26 V (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:00 Praca z uczniem zdolnym (4/20)
Mecze matematyczne
Małgorzata Mikołajczyk
10:15-11:45 Praca z uczniem zdolnym (6/20)
Wizualizacja pojęć matematycznych - wykład popularnonaukowy nt. "Problem Apoloniusza"
Krzysztof Omiljanowski
12:00-13:00 Praca z uczniem zdolnym (7/20)
Mecze matematyczne
Małgorzata Mikołajczyk
13:30-15:00 Kalkulatory graficzne (14/20)
Kalkulator na lekcjach statystyki
Michał Śliwiński

IX zjazd  27 V (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:15 Metody statystyki w szkole (14/20)
Porównywanie danych
Andrzej Dąbrowski
10:30-12:00 Ekonomia na lekcjach matematyki (12/20)
Reforma emerytalna
Paweł Kisowski
12:15-13:45 Praca z uczniem słabym (10/20)
Rozwój umysłowy i jego stymulowanie
Elżbieta Kalinowska
14:00-15:30 Ocenianie holistyczne (6/10)
Przykłady oceniania holistycznego
Agata Hoffmann

X zjazd  2 VI (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:15 Metody statystyki w szkole (16/20)
Eksperymenty w nauczaniu statystyki
Andrzej Dąbrowski
10:30-12:00 Praca z uczniem słabym (12/20)
Sprytne rachunki
Małgorzata Mikołajczyk
12:15-13:45 Praca z uczniem słabym (14/20)
Dyskalkulia - rodzaje i sposoby postępowania korekcyjno - kompenasacyjnego
Elżbieta Kalinowska
14:00-15:30 Ekonomia na lekcjach matematyki (14/20)
Podatek dochodowy
Paweł Kisowski

XI zjazd  3 VI (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-9:45 Kalkulatory graficzne (16/20)
Współrzędne biegunowe, wielokąty gwiaździste - cd.
Michał Śliwiński
10:00-12:45 Praca z uczniem słabym (16/20)
Praca z uczniem zdolnym (9/20)
Mistrzostwa w Szybkim Liczeniu
Małgorzata Mikołajczyk
13:00-14:30 Praca z uczniem słabym (18/20)
Czynnościowe nauczanie uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki
Elżbieta Kalinowska
14:45-15:30 Praca z uczniem zdolnym (10/20)
Sprytne rachunki
Małgorzata Mikołajczyk

XII zjazd  16 VI (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:15 Metody statystyki w szkole (18/20)
Analiza danych na przykładach
Andrzej Dąbrowski
10:30-12:00 Ocenianie holistyczne (8/10)
Przykłady oceniania holistycznego
Agata Hoffmann
12:15-13:45 Praca z uczniem słabym (20/20)
Projektowanie pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki
zaliczenie przedmiotu
Elżbieta Kalinowska
14:00-15:30 Kalkulatory graficzne (18/20)
Programujemy!
Michał Śliwiński

XIII zjazd  17 VI (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:15 Metody statystyki w szkole (20/20)
zaliczenie przedmiotu
Andrzej Dąbrowski
10:30-12:00 Ocenianie holistyczne (10/10)
Wady i zalety oceniania holistycznego
zaliczenie przedmiotu
Agata Hoffmann
12:15-13:45 Kalkulatory graficzne (20/20)
zaliczenie przedmiotu
Michał Śliwiński
14:00-15:30 Ekonomia na lekcjach matematyki (16/20)
Inflacja
Paweł Kisowski

XIV zjazd  6 VII (piątek)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:15 Nauczanie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (4/10)
Możliwości sprzętowe
Michał Śliwiński
10:30-12:00 Nauczanie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (6/10)
Prezentacje słuchaczy
Michał Śliwiński
12:30-15:30 Historia matematyki na lekcjach matematyki (8/20)
Wrocławska matematyka i astronomia - zwiedzanie Gmachu Głównego UWr: Auli Leopoldina, Oratorium Marianum, Wieży Matematycznej i kościoła uniwersyteckiego oraz wystawy w Muzeum UWr
Adam Morawiec

XV zjazd  7 VII (sobota)

godzina przedmiot prowadzący 8:45-10:15 Historia matematyki na lekcjach matematyki (10/20)
Matematyka wrocławska Adam Morawiec 10:30-12:00 Ekonomia na lekcjach matematyki (18/20)
Lokaty bankowe Paweł Kisowski 12:15-13:45 Nauczanie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (8/10)
Prezentacje słuchaczy Michał Śliwiński 14:00-15:30 Nauczanie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (10/10)
Prezentacje słuchaczy
zaliczenie przedmiotu Michał Śliwiński

XVI zjazd  8 VII (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
8:45-10:15 Historia matematyki na lekcjach matematyki (12/20)
Wrocławska Szkoła Matematyczna
Adam Morawiec
10:30-12:00 Ekonomia na lekcjach matematyki (20/20)
Sprawdzian końcowy
zaliczenie przedmiotu
Paweł Kisowski
12:15-13:45 Metody aktywizujące (2/20)
Geometria płaska w origami
Sylwia Szczęsna-Cichoń
14:00-15:30 Metody aktywizujące (4/20)
Geometria przestrzenna w origami
Sylwia Szczęsna-Cichoń

materiały do zajęć 

Poniżej zamieszczamy materiały do wybranych zajęć.