seminarium I^3 (2022/23)

terminy spotkań w semestrze zimowym

Stacjonarne spotkania w tym semestrze obywają się we wtorki (o ile nie podano inaczej) w godzinach: 17:00-18:30 w sali 601 IM UWr.

 • 3-4 IX - spotkanie wyjazdowe: Matematyczne Kujawy
 • (428) 15-16 X - spotkanie wyjazdowe: Matematyczny Sandomierz
 • (429) 25 X - Kinga Ulatowska (IM UWr) - Tajemnica tunelu Eupalinosa
 • (430) 27 X - 3 XI - spotkanie wyjazdowe: Matematyczny Egipt
 • 11-13 XI - spotkanie wyjazdowe: Matematyczne Morawy
 • (431) 18-20 XI - seminarium wyjazdowe w Starej Łomnicy
 • (432) 22 XI - symulacja KOMY dla nauczycieli szkół podstawowych
 • (433) 29 XI - symulacja KOMY dla nauczycieli szkół średnich
 • (434) 6 XII - prace prof. Kazimierza Michałowskiego w Egipcie
 • (435) 15 XII 2022 (czwartek) - Özlem Beyarslan (Şirince, Turcja), Piotr Kowalski (IM UWr) - Matematyczna wioska Alego Nesina (nagroda Lilavati 2018)
 • (436) 6-8 I - spotkanie wyjazdowe: Matematyczne SOP i COP
 • (437) 10 I - Danuta Zaremba - Zadania z zastosowania matematyki w życiu codziennym
 • (438) 17 I - Małgorzata Mikołajczyk - Matematyka w poezji Stanisława Dróżdża (Muzeum Współczesne Wrocławia)

terminy spotkań w semestrze letnim

 • 18-25 II 2023 - Matematyczna Itaka
 • 1-7 V 2023 - Matematyczna Lombardia i Piemont
 • 8-11 VI 2023 - Matematyczne Trójmiasto Podkarpackie
 • 24-25 VI 2023 - Matematyczne Kujawy
 • c.d.n.