seminarium I^3 (2022/23)

terminy spotkań w semestrze zimowym

Stacjonarne spotkania w tym semestrze obywają się we wtorki (o ile nie podano inaczej) w godzinach: 17:00-18:30 w sali 601 IM UWr.

terminy spotkań w semestrze letnim

 • (437) 15 III (wyjątkowo środa) - Danuta Zaremba - Sprytne rachunki w życiu codziennym
  materiały do pobrania na dole strony
 • (438) 21 III - Danuta Zaremba - Zadania na procenty w życiu codziennym
  materiały do pobrania na dole strony
 • (439) - Małgorzata Mikołajczyk - Matematyka w poezji Stanisława Dróżdża (Muzeum Współczesne Wrocławia)
 • 29 IV-5 V 2023 - Matematyczna Bukowina
 • 8-11 VI 2023 - Matematyczne Trójmiasto Podkarpackie
 • 24-25 VI 2023 - Matematyczne Kujawy
 • c.d.n.