XXIX Szkoła Dydaktyki Matematyki

Do 21 IX trwa w Rzeszowie XXIX Szkoła Dydaktyki Matematyki nt. Edukacja matematyczna jutra: cele, wyzwania, potrzeby.

3 miesiące temu