V Transgresje Matematyczne

W dniach 16-18 III 2023 odbędzie się w Krakowie V Interdyscyplinarna konferencja naukowa Transgresje Matematyczne organizowana przez IM UP. Adresatami są dydaktycy i nauczyciele matematyki oraz pedagodzy i psycholodzy zainteresowani edukacją matematyczną.

3 miesiące temu