Stypendia zDolny Śląsk

Do 11 X przedłużono nabór wniosków stypendialnych dla uczniów wszystkich typów szkół w XIX edycji konkursu zDolny Śląsk prowadzonego przez Fundację Edukacji Międzynarodowej. Konkurs obejmuje kilka dziedzin. Liczą się w nich ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe albo wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi w grudniu.

1 rok temu