Stypendia zDolny Śląsk

Do 4 X można składać wnioski o stypendia naukowe dla uczniów w XXII edycji konkursu zDolny Śląsk prowadzonego przez Fundację Edukacji Międzynarodowej i Samorząd Województwa Dolnośląskiego.Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec listopada.

1 rok temu