Stypendia im. Steinhausa

Stypendia doktoranckie im. Hugona Steinhausa z zakresu nauk matematycznych fundowane przez miasto Wrocław i przyznawane przez Wrocławskie Centrum Akademickie otrzymali w roku akademickim 2019/2020 z Wydziału Matematyki i Informatyki UWr Edyta Kania (IM, absolwentka III LO Wrocław) i Bartosz Bednarczyk (II, absolwent LO Strzelce Opolskie) oraz z Wydziału Matematyki Pwr Artur Rutkowski (absolwent XII LO Wrocław). Ponadto wyróżnienie otrzymał Piotr Kruczek z Wydziału Matematyki PWr (także absolwent XII LO Wrocław). Wręczenie dyplomów nastąpi 15 XI podczas Święta Nauki Wrocławskiej. Stypendia miejskie przyznawane są także w zakresie: nauk biologicznych i medycznych, fizycznych i chemicznych, społecznych i humanistycznych, sztuki oraz badań interdyscyplinarnych.

1 rok temu