Stypendia dla olimpijczyków

Do 30 X studenci I roku wrocławskich uczelni, laureaci olimpiad przedmiotowych i innych konkursów mogą składać wnioski o stypendia przyznawane przez Wrocławskie Centrum Akademickie.

WCA przyznaje też doroczne stypendia doktoranckie im. Hugona Steinhausa z zakresu nauk matematycznych oraz analogiczne z zakresu nauk biologicznych i medycznych, fizycznych i chemicznych, społecznych i humanistycznych, sztuki oraz badań interdyscyplinarnych. Stypendia są fundowane przez miasto Wrocław.

Dotychczasowi laureaci:

  • rok akad. 2019/2020
    Wydział Matematyki i Informatyki UWr: Edyta Kania (IM, absolwentka III LO Wrocław) i Bartosz Bednarczyk (II, absolwent LO Strzelce Opolskie)
    Wydział Matematyki PWr: Artur Rutkowski (absolwent XII LO Wrocław)
    wyróżnienie:  Piotr Kruczek z Wydziału Matematyki PWr (także absolwent XII LO Wrocław).
1 miesiąc temu