Rekrutacja na matematykę

W rekrutacji śródrocznej na matematykę na UWr z ponad 180 kandydatów przyjęto prawie 80 osób, w tym ponad 50 na studia I stopnia.

1 miesiąc temu