Rekrutacja na matematykę

Do 7 VII na PWr i 8 VII na UWr trwa rekrutacja na studia. Na kierunku matematyka obie uczelnie przygotowały po 200 miejsc na studiach I stopnia.

3 tygodnie temu