O Matko!

W dniach 26-27 XI na PWr odbędzie się IX edycja Ogólnopolskiej Matematycznej Konferencji Studentów OMatKo! Wydarzenie adresowane jest do studentów oraz doktorantów matematyki z całej Polski. Jego organizatorami są: Samorząd Studencki Wydziału Matematyki PWr oraz studenckie koła naukowe Matematyki, Statystyki Matematycznej „Gauss” oraz Inżynierii Finansowej. Wystąpienia są podzielone na równoległe bloki tematyczne: matematykę teoretyczną i stosowaną. Ponadto przewidziano prezentacje kół naukowych z różnych uczelni. Celem  konferencji jest rozwój naukowy uczestników, nawiązanie współpracy międzyuczelnianej oraz popularyzacja zagadnień związanych z matematyką i jej zastosowaniami.

 

3 tygodnie temu