Marsz na Orientację

2 X w Lubiążu (klasztor cystersów) odbędzie się XIX Matematyczny Marsz na Orientację. Gospodarzem imprezy jest SP Malczyce, a obsługę stanowi I LO Legnica.

3 tygodnie temu