LXXI Olimpiada Matematyczna

W dniach 7-8 II w IM UWr odbędzie się etap okręgowy LXXI Olimpiady Matematycznej.

10 miesięcy temu