LXXI Olimpiada Matematyczna

2 XII mija termin wysyłania do komitetów okręgowych  rozwiązań trzeciej serii zadań eliminacyjnych LXXI Olimpiady Matematycznej.

7 miesięcy temu