Kurs "Dyskalkulia"

Zaplanowane w dniach 17-18 X zajęcia VI edycji kursu dla nauczycieli Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki odbędą się zdalnie. Kurs prowadzony jest przez dr Elżbietę Kalinowską - jeden z największych polskich autorytetów w tej dziedzinie. Głównymi adresatami szkolenia są nauczyciele matematyki, ale w miarę wolnych miejsc akceptowani są też nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice i inne zainteresowane osoby.

6 miesięcy temu