Kurs "Dyskalkulia"

1 IV w sali 606 IM UWr odbędzie się kolejne spotkanie kursu Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki prowadzonego przez dr Elżbietę Kalinowską. Głównymi adresatami szkolenia są nauczyciele matematyki, ale w miarę wolnych miejsc akceptowani są też nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice i inne zainteresowane osoby.

1 miesiąc temu