Kurs "Dyskalkulia"

VI edycja kursu dla nauczycieli Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki prowadzonego przez dr Elżbietę Kalinowską - jeden z największych polskich autorytetów w tej dziedzinie - odbędzie się w X 2020. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj. Zajęcia będą prowadzone przez dwa weekendy w godz 9-16 (8 godzin dydaktycznych). Opłata za kurs wynosi 300 zł. Szkoła może ją pokryć z funduszu na doskonalenie zawodowe. Słuchacze mogą otrzymać faktury, a po zakończeniu zajęć dostają stosowne zaświadczenia. Głównymi adresatami szkolenia są nauczyciele matematyki, ale w miarę wolnych miejsc akceptowani będą też nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice i inne zainteresowane osoby.

3 lata temu