Konkurs prac studenckich

V edycję konkursu na najlepsze prace dyplomowe z matematyki obronione na WMI UWr w roku akademickim 2021/22 wygrali: wśród autorów prac licencjackich - Dominik Gdesz (II m. zdobył Mateusz Kandybo, III m. - Jakub Niksiński), a prac magisterskich - Patrycja Hęćka i Andrzej Karolak (II m. zdobył Bartosz Chmiela). Fundatorem nagród po raz drugi był Allianz Deutschland AG SA Oddział w Polsce (w edycjach I-III był to Santander Bank Polska).

 

Laureaci poprzednich edycji konkursu:

I edycja 2017/2018

w kategorii prac magisterskich

 • Szymon Cygan "Model Kondo tworzenia się wzorów" (promotor: prof. Grzegorz Karch)

w kategorii prac licencjackich

 • Krzysztof Kępczyński "Zagadnienie paryskiej ruiny w gaussowskim modelu ryzyka" (promotor: prof. Krzysztof Dębicki)
 • Maciej Kucharski "Waring's problem and the Hardy-Littlewood circle method" (promotor: dr hab. Mariusz Mirek)
 • Oliwier Biernacki "Spacery losowe i sieci elektryczne” (prof. Dariusz Buraczewski)
   

II edycja 2018/19

w kategorii prac magisterskich

 • Daniel Danielski "Prostokątne grupy Coxetera o brzegu homeomorficznym z krzywą Mengera" (promotor: prof. Jacek Świątkowski)
 • Michał Makowski "Precision matrix estimation in Gaussian graphical models" (promotor: dr hab. Małgorzata Bogdan)

w kategorii prac licencjackich

 • Kajetan Jastrzębski "Symetria jądra ciepła operatorów nielokalnych" (promotor: prof. Krzysztof Bogdan)
 • Kamil Szubiński "Analiza niestandardowa i jej zastosowania" (promotor: prof. Ludomir Newelski)

II nagroda

 • Aleksandra Steiner "Regresja logistyczna - asymptotyczne własności estymatorów największej wiarygodności" (promotor: dr hab. Małgorzata Bogdan)
 • Michał Szachniewicz "O pewnych własnościach topologii logicznej" (promotor: prof. Krzysztof Krupiński)
   

 III edycja 2019/2020

w kategorii prac magisterskich

 • Mikołaj Słupiński "Hidden Markov Models in ultra-high frequency time series processing” (promotor: dr hab. Paweł Lorek)
 • Maciej Kucharski "Niezależne od wymiaru szacowania transformat Riesza związanych z oscylatorem harmonicznym” (promotor: dr hab. Błażej Wróbel)

w kategorii prac licencjackich

 • Alicja Kotyla "O nieskończonej teorii Galois" (promotor: prof. Krzysztof Krupiński)

II nagroda

 • Wojciech Prokopowicz "Spacery losowe na grafach nieskończonych" (promotor: prof. Dariusz Buraczewski)
 • Nela Tomaszewicz "Statistical Analysis of Climate Data" (promotor: Lyudmiła Zaitseva)

nagroda publiczności za najlepszą prezentację

 • Nela Tomaszewicz
   

IV edycja 2020/2021

w kategorii prac magisterskich

 • Wojciech Fica "On the favourite points of a random walk in a random environment" (promotor: prof. Dariusz Buraczewski)
 • Iwo Gruca "Hedging naturalny rent życiowych" (promotor: prof. Tomasz Rolski)

II nagroda

 • Mikołaj Czapp "A constructive approach to Markov compacta" (promotor: prof. Jacek Świątkowski)

w kategorii prac licencjackich

 • Tamara Frączek "Czasy silnie stacjonarne i łańcuchy Markowa" (promotor: prof. Dariusz Buraczewski)
 • Rafał Łyżwa "Funkcja klasy Gevrey z jednopunktową osobliwością" (promotor: dr hab. Jacek Zienkiewicz)

II nagroda

 • Kacper Toczek "Miary ryzyka dla jedno- i wielowymiarowego rozkładu Weibulla” (promotor: dr Marek Arendarczyk)

nagroda publiczności za najlepszą prezentację

 • Weronika Szota "Czy mamy szanse żyć wiecznie? Analiza porównawcza długości życia w modelu dynamicznym” (promotor: dr Marek Arendarczyk)

V edycja 2021/2022

w kategorii prac magisterskich

 • Patrycja Hęćka "Predykcja liczby osób hospitalizowanych oraz w stanie ciężkim dla II i III fali pandemii COVID-19" (promotor: dr. hab. Krzysztof Topolski)
 • Andrzej Karolak "Regularne drzewa grafów jako kompakty Markowa" (promotor prof. Jacek Świątkowski)

II nagroda

 • Bartosz Chmiela "Locally-informed proposals in Metropolis-Hastings algorithm with applications" (promotor: dr. hab. Paweł Lorek)

w kategorii prac licencjackich

 • I m. - Dominik Gdesz, „Przestrzeń wielomianów właściwych” (promotor: prof. Lech Januszkiewicz)
 • II m. - Mateusz Kandybo, „CAT(0)-boundaries of free products are dense amalgans” (promotor: prof. Jacek Świątkowski)
 • III m. - Jakub Niksiński, „Rozwiązanie problemu Waringa ze szczególnym uwzględnieniem zależności od wymiaru w oszacowania błędu" (promotor: dr hab. Błażej Wróbel)
 • wyróżnienie - Maciej Kaczyński, „Analiza danych medycznych w oparciu o wielomianową regresję logistyczną” (promotor: dr Michał Kos)

nagroda publiczności za najlepszą prezentację:

 • Daria Perkowska, "* operation" (promotor: dr. hab. Piotr Borodulina-Nadzieja)

VI edycja 2022/2023

 

2 miesiące temu