Klasy uniwersyteckie w SP

15 V odbędzie się stacjonarny egzamin wstępny do uniwersyteckich klas siódmych matematyczno-informatycznych działających od trzech lat we Wrocławiu w SP 3 (ul. Bobrza) i SP 76 (ul. Wandy).

To już czwarta edycja projektu powstałego we współpracy Wydziału Matematyki i Informatyki UWr i Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Tu znajdują się testy kwalifikacyjne z poprzednich lat: 2018, 2019.

  

3 miesiące temu