Klasy uniwersyteckie w SP

Zaplanowany na 4 IV egzamin wstępny do uniwersyteckich klas siódmych matematyczno-informatycznych działających w SP 3 (ul. Bobrza) i SP 76 (ul. Wandy) odbędzie się w innym terminie.

To już trzecia edycja projektu powstałego we współpracy Wydziału Matematyki i Informatyki UWr i Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Tu znajdują się testy kwalifikacyjne z poprzednich lat: 2018, 2019,

  

2 miesiące temu