Dolnośląski Festiwal Nauki

W dniach 19-25 IX we Wrocławiu odbywa się XXII Dolnośląski Festiwal Nauki pod hasłem "Między duchem a materią pośredniczy matematyka". 20 IX na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr odbędą się wykłady popularnonaukowe:

  • godz. 10:00 - Jacek Świątkowski "Inspiracje nieeuklidesowe w sztuce", s. HS IM
  • godz. 11:00 - Paweł Lorek "Matematyka w analizie i przetwarzaniu obrazu", s. HS IM
  • godz. 12:00 - Szymon Cygan, Grzegorz Karch "Obrazy biomatematyki", s. HS IM
  • godz. 09:45 - Michał Kowalczykiewicz, "Programowanie... inaczej", s. 25 II
  • godz. 10:15 - Tomasz Drab "Rachunek lambda, czyli język programowania w godzinę", s. 119 II
  • godz. 12:15 - Jan Chorowski, Marek Materzok, Paweł Rychlikowski, Piotr Wnuk-Lipiński "Autonomiczne autka", s. 119 II
  • godz. 14:00 - Łukasz Piwowar "Egg Teacher - gra VR", s. 25 II 

Obowiązuje rezerwacja miejsc. Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty Instytutów: Matematycznego 713757401 i Informatyki e-mail: promocja@cs.uni.wroc.pl.

1 miesiąc temu