Program XXXI ZSM w Starej Łomnicy

Program może ulec zmianie ze względu na pododę lub inne wcześniej nieprzewidziane okoliczności.

sale zajęciowe:

  • gr. A - sala growa
  • gr. B - stołówka
  • gr. J - sala konferencyjna
przed południem po południu wieczorem
PONIEDZIAŁEK 28 II
10:10 – odjazd z Wrocławia
11:45 – odjazd z Kłodzka
12:30 – zakwaterowanie w ośrodku, rekonesans po okolicy
13:00 - obiad

14:30-16:00 zajęcia
A. Rozwiązywanie układów równań przez diagonalizację
B. Równania fizyki
J. Równania diofantyczne

16:30-18:00 zajęcia
A. Równania diofantyczne
B. Rozwiązywanie układów równań przez diagonalizację
J. Nierówności i średnie

18:00 kolacja

19:30-21:00 zajęcia
A. Zagraj w to jeszcze raz, Sam
B. Quiz zimowy
J. Zamieszane modele

24:00 zakończenie I dnia Ligi Zadaniowej

WTOREK 1 III
8:00 – śniadanie

9:00-10:30 zajęcia
A+J. Wirtualny PNGS
B. Równania diofantyczne

11:00-12:30 zajęcia
B. Wirtualny PNGS
A. Równania fizyki
J. Rozwiązywanie układów równań przez diagonalizację

13:00 obiad

14:30-16:00 zajęcia
A. Liczby zespolone
B. Nierówność trójkąta
J. Równania rekurencyjne

16:00-18:00
A+J. Saunarium pod zachodzącym słońcem
B. Zagraj w to jeszcze raz, Sam

18:00 kolacja

19:30-21:00 zajęcia
B. Saunarium pod wschodzącą gwiazdą
A. Zamieszane modele
J. Quiz zimowy

24:00 zakończenie II dnia Ligi Zadaniowej

ŚRODA 2 III
8:00 - śniadanie

9:00-10:30 zajęcia
A. Równania rekurencyjne
B. Liczby zespolone
J. Nierówność trójkąta

11:00-12:30 zajęcia
A. Nierówność trójkąta
B. Równania rekurencyjne
J. Liczby zespolone

13:00 obiad

14:30-18:00 wycieczka
w trakcie jest możliwość udziału w nabożeństwie Środy
Popielcowej w kościele św. Małgorzaty w Starej Łomnicy

18:00 kolacja

19:30-21:00 zajęcia
A. Quiz zimowy
B. Zamieszane modele
J. Zagraj w to jeszcze raz, Sam

24:00 zakończenie III dnia Ligi Zadaniowej

CZWARTEK 3 III
8:00 - śniadanie

9:00-10:30 zajęcia
A. Prawdopodobne nierówności
B. Dowodzenie indukcyjne
J. Równania w kombinatoryce

11:00-12:30 zajęcia
A. Równania w kombinatoryce
B. Prawdopodobne nierówności
J. Dowodzenie indukcyjne

 

13:00 - obiad

14:30-16:00 zajęcia
A+ B. Polowanie na skarb
J. Prawdopodobne nierówności

16:30-18:00 zajęcia
A. Dowodzenie indukcyjne
B. Równania w kombinatoryce
J. Polowanie na skarb

18:00 kolacja

19:30-20:30 test wiadomości

21:00 ognisko

24:00 zakończenie IV dnia Ligi Zadaniowej

PIĄTEK 4 III
8:00 - śniadanie

9:00-10:00 zajęcia
A. Prawdopodobne nierówności
B. Równania fizyki
J. Sprawdź, czy zajdzie

10:30-11:30 zajęcia
A. Równania fizyki
B. Prawdopodobne nierówności
J. Sprawdź, czy zajdzie

11:30-12:30 sprzątanie i pakowanie
12:30 zakończenie obozu

 

13:00 – obiad

14:00 – wyjazd do Kłodzka
14:53 – wyjazd do Wrocławia

16:30 – przyjazd do Wrocławia

 Chill out