Banach Prize

Do 15 V można przesyłać do PTM zgłoszenia do Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych. Wyniki będą ogłoszone do 31 VII. Nagroda przyznawana była dorocznie w latach  2009-2017. Po przerwie została reaktywowana w stulecie uzyskania doktoratu przez Stefana Banacha. Laureatami pierwszych dwóch edycji tej nagrody zostali wrocławianie:

  • 2009 - Tomasz Elsner - za pracę napisaną pod kierunkiem prof. Tadeusza Januszkiewicza nt. "Teoria powierzchni minimalnych w przestrzeniach systolicznych" (promotor tej pracy w tym samym roku został wyróżniony nagrodą główną PTM im. Stefana Banacha za wybitne osiągnięcia badawcze w dziedzinie geometrycznej teorii grup),
  • 2010 - Jakub Gismatullin za pracę napisaną pod kierunkiem prof. Ludomira Newelskiego nt. "G-zwartość i grupy" (promotor tej pracy w 2001 roku został laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwanej "Polskim Noblem").
1 miesiąc temu