Międzyszkolne Kółka Matematyczne

W roku szkolnym 2020/2021 FMW we współpracy z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego będzie prowadziła międzyszkolne kółka matematyczne (MKM) dla utalentowanych matematycznie uczniów: Olimpijskie w kategorii juniorów (SP kl. 7-8) i seniorów (szkoły średnie) oraz Matematykę dla myślących w kategorii młodzików (kl. SP 3-5), juniorów (SP kl. 6-8) i seniorów (szkoły średnie). Otwarte będą także zapisy na następujące kółka dla klas 7-8 SP i LO: Lingwistyki Matematycznej, Geometrii Elementarnej, Ciekawej matematyki  oraz niezależne od wieku, otwarte także dla dorosłych Kluby: Matematycznego Origami oraz Shogi. Uczestnicy kółek międzyszkolnych mogą brać udział we wszystkich konkursach, grach miejskich, wycieczkach i obozach matematycznych organizowanych przez FMW (jako reprezentacja MKM). Grupa zajęciowa liczy minimalnie 12 a maksymalnie 25 osób (w warunkach pandemii). Pierwszeństwo przyjęcia mają dotychczasowi uczestnicy Kółek. W przypadku większej liczby chętnych możliwe jest utworzenie dwóch grup zajęciowych na danym poziomie.

sytuacja epidemiczna

Ze względu na obostrzenia epidemiczne i zamknięcie budynku uczelni:

 • Kółko Olimpijskie Juniorów - od 29 V zajęcia stacjonarne
 • Kółko Olimpijskie Licealne - zajęcia zdalne
 • Matematyka dla Myślących młodzicy - od 29 V zajęcia stacjonarne
 • Matematyka dla Myślących juniorzy -  zajęcia zdalne
 • Matematyka dla Myślących seniorzy - od 29 V zajęcia stacjonarne

 

rodzaje kółek

 • Kółka Olimpijskie - wymagają przystąpienia we wrześniu do: na poziomie seniorów - Olimpiady Matematycznej lub na poziomie juniorów -  Olimpiady Matematycznej Juniorów. Na zajęciach rozwiązywane będą zadania przygotowujące do etapu okręgowego odpowiedniej olimpiady.
 • Matematyka dla Myślących - kółka przewidziane są dla uczniów szkół, w których nie odbywają się kółka matematyczne. Celem zajęć jest przestawienie się na inny typ zadań niż standardowe zadania szkolne - rozwijających myślenie, a nie wykorzystujących schematy i algorytmy. Na poziomie młodzików rozwiązywane są zadania i problemy wykraczające poza program matematyki szkolnej, ćwiczące umiejętność obserwowania matematycznych prawidłowości i ich uzasadniania. Na poziomie juniorów rozwiązywane zadania rozwijają umiejętność logicznego myślenia, a nie wykorzystywania utartych schematów. Przygotowują do konkursów matematycznych i do udziału w kółku olimpijskim. Na poziomie seniorów zajęcia skierowane są do uczniów, którzy planują w przyszłości podjęcie studiów na kierunkach, gdzie niezbędna jest matematyka. Na zajęciach rozwiązywane są zadania nietypowe, rozwijające logiczne myślenie i matematyczne techniki a także z poziomu rozszerzonej matury z matematyki. Na te zajęcia mogą też zgłaszać się osoby po maturze, które planują poprawkę matury z matematyki, zmianę kierunku studiów lub ich podjęcie w kolejnym roku akademickim. Celem kursu jest zmniejszenie rozbieżności między umiejętnościami matematycznymi, jakich wymaga się w szkole i na studiach. Osoby, które nie mogą brać udziału w zajęciach, mogą nieodpłatnie, samodzielnie korzystać z materiałów archiwalnych zamieszczonych w Internecie tutaj.
 • Klub Shogi - na zajęciach w grupach dla początkujących i zaawansowanych rozwijane są umiejętności gry w japońskie szachy, uczestnicy mogą brać udział w rozgrywkach Wrocławskiej Ligi Shogi oraz w Mistrzostwach Polski w Shogi.
 • Kółko Lingwistyki Matematycznej - przygotowuje w osobnych grupach do udziału w konkursie "Wieża Babel" uczniów klas 7-8 SP oraz licealistów do Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.
 • Kółko Geometrii Elementarnej - przygotowuje uczniów klas 7-8 SP i licealistów do konkursów i olimpiad w zakresie zadań z geometrii syntetycznej, w szczególności do Mistrzostw Polski w Geometrii Elementarnej.
 • Ciekawa matematyka - kółko dla uczniów z klas 7-8 SP i Licealistów prezentujące bardziej zaawansowane tematy dające szerszy ogląd matematyki, np. liczby zespolone, całki, liczby kardynalne itp.
 • Klub Matematycznego Origami - uczy rozmaitych technik wykonywania modeli matematycznych płaskich i przestrzennych w technice origami, przygotowuje do konkursów origami, w tym do ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Origami "Żuraw".

zapisy na kółka

 • Na wszystkie kółka obowiązuje rejestracja za pomocą formularza on-line.
 • Do każdej grupy obowiązują limity zapisów (ze względu na przepisy sanitarne). Pierwszeństwo przyjęcia mają dotychczasowi uczestnicy Kółek.
 • Pierwsze spotkanie jest bezpłatne. W trakcie semestru można zmieniać przynależność do Kółka (w miarę wolnych miejsc).
 • Kółka odbywają się w okresie od października do czerwca w wymiarze 32 godzin dydaktycznych w semestrze (o ile na dane kółko zbierze się grupa min. 12 osób).
 • Terminy spotkań zostały podane poniżej.
 • Tradycyjnie kółka spotykają się w co drugą sobotę w godz. 10-13 (4 godziny lekcyjne), ale jeśli na dane kółko zbierze się grupa uczestników z Wrocławia, zajęcia mogą odbywać się w raz tygodniu w dzień powszednie w godz. 17:00-18:30.
 • Zajęcia odbywają się w Instytucie Matematycznym UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, tel. na portiernię 713757414, chyba że z powodu pandemii spotkania poszczególnych kołek zostaną przeniesione w inne miejsca.

 

kontakt

 

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Mikołajczyk mejlowo pod adresem mikolaj@math.uni.wroc.pl lub telefonicznie pod numerami 71 3361085 albo 71 3757416.

 

harmonogramy spotkań

 • Kółko olimpijskie - juniorzy (tylko uczniowie startujący w OMJ)
  prowadzący: Dawid MIGACZ (student IM UWr)
  Do odwołania zajęcia odbywają się zdalnie.
  Po przejściu do strefy żółtej:
  Centrum Aktywności Lokalnej ul. Prądzyńskiego 39a (budynek w oficynie)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10-13
  harmonogram spotkań: 20 II, 27 II, 6 III, 14 III, 10 IV, 24 IV, 22 V, 29 V - spotkanie stacjonarne
  obóz: 19-23 VI 2021
   
 • Kółko olimpijskie - seniorzy (tylko uczniowie przygotowujący się do OM)
  prowadzący: Michał DYMOWSKI (student IM UWr)
  Do odwołania zajęcia odbywają się zdalnie.
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10-13
  harmonogram spotkań: 27 II, 13 III, 20 III, 27 III, 17 IV, 24 IV, 1 V, 8 V
  obóz: 19-23 VI 2021
   
 • Matematyka dla Myślących - młodzicy (kl. 3-5 SP)
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (pracownik IM UWr)
  miejsce: Centrum Aktywności Lokalnej ul. Prądzyńskiego 39a (budynek w oficynie)
  termin: soboty i niedziele godz. 10-13
  harmonogram spotkań: 29 V, 30 V, 12 VI, 13 VI
  obóz: 19-23 VI 2021
   
 • Matematyka dla Myślących - juniorzy (kl. 6-8 SP)
  prowadzący: Michał ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr i III LO Wrocław)
  Do odwołania zajęcia odbywają się zdalnie.
  po przejściu do strefy żółtej:
  Centrum Aktywności Lokalnej ul. Prądzyńskiego 39a (budynek w oficynie)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10-13
  harmonogram spotkań: 27 II, 6 III, 20 III, 10 IV, 17 IV, 16 V, 22 V, 12 VI - zajęcia zdalne
  obóz: 19-23 VI 2021
 • Matematyka dla Myślących - seniorzy (szkoły średnie)
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (IM UWr)
  miejsce: Centrum Aktywności Lokalnej ul. Prądzyńskiego 39a (budynek w oficynie)
  termin: soboty i niedziele godz. 13-16
  harmonogram spotkań: 29 V, 30 V, 12 VI, 13 VI
  obóz: 19-23 VI 2021
   
 • Klub Shogi (zajęcia otwarte dla wszystkich)
  prowadzący: Dawid PARADOWSKI (Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej Nami)
  Zajęcia zawieszone do odwołania.
  po przejściu do strefy żółtej:
  Centrum Aktywności Lokalnej ul. Chopina 9A
  termin: piątki w godz. 18-20
   
 • Ciekawa matematyka (kl. 7-8 SP i szkoła średnia)
  prowadzący: Dawid MIGACZ (student IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 605 (limit 24 osoby)
  termin: poniedziałek, godz. 17-18:30
  obóz: 13-15 XI 2020
  zajęcia zawieszone do odwołania
   
 • Kółko Lingwistyki Matematycznej (kl. 7-8 SP i szkoła średnia)
  prowadzący: Michał ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr, nauczyciel w III LO)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 605 (limit 24 osoby)
  termin: czwartek, godz. 17:00-18:30
  zajęcia zawieszone do odwołania
   
 • Kółko Geometrii Elementarnej (kl. 7-8 SP i szkoła średnia)
  prowadzący: Stefan MIZIA (nauczyciel w III LO Wrocław)
 • Kółko Matematycznego Origami (zajęcia otwarte dla wszystkich)
  prowadzący: Sylwia SZCZĘSNA-CICHOŃ (nauczycielka w SP 107 Wrocław)
 • Kółko rachunków na sorobanie (dla SP)
  prowadzący: Agata MAZUR (nauczycielka w III LO)
 • Kółko strategicznych gier planszowych
  prowadzący: Sylwia SZCZĘSNA-CICHOŃ (nauczycielka w SP 107 Wrocław)
 • Kółko matematyczne po angielsku
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (pracownik IM UWr)
 • Kółko matematyczne po niemiecku
  prowadzący: Michał ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr, nauczyciel w III LO)
 • Kółko matematyczne po francusku
  prowadzący: Renata BOSZKO (nauczycielka matematyki)
 • Kółko matematyczne po hiszpańsku
  prowadzący: Olga MIKOŁAJCZYK-ŁADO (nauczycielka matematyki w V LO)
 • Kółko matematyczne po rosyjsku
  prowadzący: STEFAN MIZIA (nauczyciel matematyki w III LO)

 

odpłatność

Pierwsze zajęcia mają charakter pokazowy i są bezpłatne. Wpłat należy dokonać przed terminem kolejnych zajęć na podane niżej konto Fundacji. W uzasadnionych wypadkach odpłatność może ulec obniżeniu na wniosek rodzica lub nauczyciela.

Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
w treści należy wpisać: darowizna na cele statutowe + imię i nazwisko ucznia

 

Informacje o innych kółkach matematycznych prowadzonych we Wrocławiu: